Dragon ball
Dragon Ball
Dračí kouleSeznam seriálů Dragon Ball

001.Bloomer and Songoku.Bulma a Son Goku.
002.Oh My, Oh My! No Balls!Můj, můj! Žádný dragonball!
003.The Turtle Elder's Candy Cloud.Cukrový mrak starého Želváka.
004.The Kidnapping Goblin, Oolong.Skřítek únosce, Oolong.
005.The Great Yamcha of the Desert.Velký Yamchu pouště.
006.The Midnight Visitors.Půlnoční návštěvníci.
007.The Bull Demon Lord of Mount Frying Pan.Býčí lord démonů ze Smažící hory.
008.The Turtle Elder's Kamehameha.Kamehame-ha starého Želváka.
009.The Boss Rabbit's Special Talent.Speciální talent bosse Zajíce.
010.The Dragon Balls are Stolen.Dragonbally jsou ukradeny.
011.The Dragon Finally Appears.Drak se konečně objevuje.
012.The Wish to Shenlon.Přání k Shenlongovi.
013.Goku's Great Transformation.Gokova velká přeměna.
014.Goku's Rival Appears!Je tu Gokův rival!
015.The Amazing Girl, Lunch.Ohromující dívka, Lunch.
016.Lesson 1. The Search for a Rock.Lekce 1. Hledání kamene
017.Risking One's Life to Deliver Milk.Riskování života abyste doručili mléko.
018.The Turtle School's Tough Training.Tvrdý trénink želví školy.
019.The World Championship Martial Arts Tournament Begins.Světový šampionát bojového umění začíná.
020.Will the Power of Training Emerge?Dostaví se síla z tréninku?
021.Kuririn is Endangered!Krillin v ohrožení!
022.Yamcha vs. Jackie Chung!Yamchu vs. Jackie Chun!
023.The Terrifying Giran Appears!Úděsný Giran!
024.Kuririn's Valiant Stand.-?-
025.Win Goku! Beware the Diving "X" Attack!Vyhrej Son Goku! Dej si pozor na potápěcí "X" útok!
026.It's the Final Match! Kamehameha!To je finálový zápas! Kamehame-ha!
027.Goku is in a Pinch!Goku v úzkých!
028.A Head-On Collision! Power vs. Power!Střetnutí hlav! Síla vs. síla!
029.Another Adventure! The Wandering Lake.Další dobrodružství! Potulné jezero.
030.Pilaf and the Mystery Militia.Pilaf a tajemná milice.
031.Egad!!! A Goku Imposter!-?-
032.The Disappearing Fortress.Mizející pevnost.
033.The Legend of the Dragon.Dračí legenda.
034.The Fanatic Red Ribbon.Fanatická Red Ribbon.
035.Girl of the North, Snow.Dívka ze severu, Snow.
036.The Terror of Muscle Tower.Teror na Muscle Tower.
037.The Purple Ninja Appears!Je tu Fialový Ninja!
038.Danger! The Alter Eigo Technique.-?-
039.Nummer 8.Číslo 8.
040.What will you do, Goku? It's a Monster Blob.Co chceš dělat, Goku? Je to Monester Blob.
041.The End of Muscle Tower.Konec Muscle Tower.
042.You're in Danger, Eightie!Jsi v nebezpečí, Osmičko!
043.To the City in the West and Bloomer's House.Do města na západě a Bulmina domu.
044.Lots of Danger for Goku and His Friends.Hodně nebezpečí pro Goka a jeho přátele.
045.Beware! The Airborne Trap.Pozor! Létající past!
046.Bloomer's Big Mistake.Bulmina velká chyba.
047.The Turtle House is Discovered!Objevili jsme Želví Dům!
048.Commander Blue Launches His Attack!generál Blue vypouští svůj útok!
049.Miss Lunch is in Danger!Slečna Lunch je v nebezpečí!
050.The Pirate's Trap.Pirátská past.
051.The Guardian Robot.Robot-strážce.
052.The Treasure is Discovered!Objeven poklad!
053.Blue Blazing Eyes.Blueovi zuřivé oči.
054.Flee, Flee! The Great Escape.Uteč, uteč! Velký útěk.
055.Pursued to the Penguin Village.Snaha v Penguinské vesnici.
056.Arare Gets on the Cloud.Arare na obláčku.
057.Arare vs. Blue!Arare vs. Blue!
058.Karin, the Holy Place.Karin, posvátné místo.
059.Taopaipai, the World's #1 Hit Man!Taopaipai, světový vrah č.1!
060.Kamehameha vs. Dodonpa.Kamehame-ha vs. Dodonpa.
061.Lord Karin of Karinto Tower.Lord Karin z Karinto věže.
062.The Effects of the Holy Water...?Efekty svaté vody?
063.Songoku's Revenge!Son Gokova pomsta!
064.The Last of Taopaipai.Zbytek z Taopaipaie.
065.Goku Goes on the Offensive!Goku jde do útku!
066.The Red Ribbon's Desperate Defense.Zoufalá obrana Red Ribbon Army.
067.Red Leader is Dead!Vůdce je mrtvý!
068.The Last Dragon Ball!Poslední Dragon Ball!
069.The Cute Fortune Teller.Chytrá předpovídatelka budoucnosti.
070.The Five Fighters.Pět bojovníků.
071.The Desperate Battle.Zoufalá bitva.
072.Goku and the Demon's Toilet.Goku a Démonský záchod.
073.The Demon's Beam.Démonská záře.
074.The Mysterious 5th Fighter.Tajemný pátý bojovník.
075.Formidable Foes Clash!Úžasné střetnutí!
076.The Identity of the Masked Man...?Identita maskovaného muže...?
077.Pilaf's Second Attempt.Pilafův druhý pokus.
078.Shenlon Appears Once More.Shenlong se objevuje ještě jednou.
079.The Man-Eating Gourd.-?-
080.Goku vs. Tenlon.Goku vs. Tenlon.
081.Goku Visits the Spirit World.Goku navstíví svět duchů.
082.Inoshikacho, the Monster.Příšera Inoshaikacho.
083.To the World Championship Martial Arts Tournament, Goku!Na světový šampionát bojového umění, Goku!
084.Battle to be the Best!Bojuj abys byl nejlepší!
085.Preliminary Round Survival.-?-
086.The 8 Finalists.8 finalistů.
087.Yamcha vs. Ten Shin Han.Yamchu vs. Tenshinhan.
088.Go Yamcha! Ten Shin Han the Formidable Foe.Tenshinhan je ohromný nepřítel.
089.Terror! Hatred of the Full Moon.Teror! Zášť úplňku.
090.Oh My! It's the Dodonpa!Bože! To je Dodonpa!
091.Kuririn's Great Offensive.Krillinův velký útok.
092.Thanks for waiting! Here's Goku!Díky žes počkal! Tady Goku!
093.An Even Match: Jackie Chung vs. Ten Shin Han.Zápas Jackie Chun vs. Tenshinhan.
094.Solar Power -- The New Crane School Technique.Sluneční útok - technika nové jestřábí školy.
095.A Great Fight! Goku vs. Kuririn.Skvělý souboj! Goku vs. Krillin.
096.Kuririn's Great Attack.Krillinův skvělý útok.
097.The Final Match. Who is the Best in the World?Finálový zápas. Kdo je nejlepší na světě?
098.Battle Power.Síla bitvy.
099.Ten Shin Han's Distress.Tenshinhanovo utrpení.
100.Live or Die! The Final Tactic.Žít nebo zemřít! Finální taktika.
101.The End of the Tournament! and...?Konec turné! a ...?
102.Kuririn's Death. The Frightening Hatred.Krillinova smrt. Hrozivá nenávist.
103.The Terror of Demon Lord Piccolo.Teror lorda démonů Piccola.
104.Come Back to Life, Songoku!Vrať se živý, Son Goku!
105.Yajirobei, A Jolly Good Fellow.Yajirubi, veselý dobrý chlapík.
106.Demonical Beast. The Coming of Tambarin.Démonská příšera. Příchod Tamburina.
107.Goku's Fury Explodes.Gokův zuřivý výbuch.
108.Demon Lord Piccolo Lands.Lord démonů Piccolo přistává.
109.Songoku vs. Demon Lord Piccolo.Son Goku vs. Lord démonů Piccolo.
110.Go Songoku!Běž Son Goku!
111.The Turtle Elder's Final Demon Incarcerator.-?-
112.Will Demon Lord Piccolo Attain Youth?Dosáhne lord démonů Piccolo mládí?
113.King Castle's Defenses.-?-
114.Lord Karin's Dilemma and Goku's Request!Těžké rozhodnutí Lorda Karina a Gokova prosba!
115.The Water of the Gods.Voda Bohů.
116.The Turtle Elder Lives!?Starý želvák žije!
117.Songoku Reborn!Znovuzrozený Son Goku!
118.Ten Shin Han's Resolution!!Tenshinhanovo rozhodnutí!!
119.Will the Legendary 'Demon Incarcerator' Work?-?-
120.Goku's Fury at Full Power!Gokova zuřivost v plné síle!
121.Songoku's Ultimate Challenge.Son Gokova poslední šance.
122.The Final Attempt.Finální pokus.
123.The Secret of the Magic Staff.Tajemství kouzelné hůlky.
124.The Holy Temple in the Clouds.Posvátný palác v oblacích.
125.God Appears.Zjevení Boha.
126.Shenlon Returns.Shenlongův návrat.
127.Faster than Lightning.Rychlejší než světlo.
128.Quiet as the Sky.Tichý jako obloha.
129.Goku, the Time Traveler.Goku, cestovatel v čase.
130.Goku's Opponent is ... Goku!?Gokův protivník je ... Goku!?
131.Each on His Own Path.-?-
132.Hotter than Magma.Více horký než magma.
133.Reunion Before the Storm.Setkání před bouří.
134.The Stormy World Championship Martial Arts Tournament.Bouřlivý svět světového šampionátu bojových umění.
135.The Chosen Eight.Vybraných osm.
136.Taopaipai's Counterattack.Taopaipaiův protiútok.
137.Songoku's Marriage.Son Gokova svatba.
138.The Mystery Man, Shen.Tajemný muž, Shen.
139.Goku vs. Ten Shin Han -- The Rematch.Goku vs. Tenshinhan - další zápas.
140.True Strength.Pravá síla.
141.Four Ten Shin Hans.Čtyři Tenshinhanové.
142.Who is Stronger? God vs. Demon Lord Piccolo.Kdo je silnější? Bůh vs. lord démonů Piccolo.
143.With the Future of the World at Stake.-?-
144.The Ultimate Kamehameha is Unleashed.Závěrečná Kamehame-ha je vypuštěna.
145.Demon Lord Piccolo's Super Size Technique.Super velká technika lorda démonů Piccola.
146.Songoku's Trick.Son Gokův trik.
147.All Comes to an End.Všechno jde ke konci.
148.He did it! He's the World's Strongest Fighter.On to zvládnul! On je nejsilnější bojovník na světě.
149.A Wedding Dress in the Flames.Svatební šaty v ohni.
150.The Phantom Cassowary Bird.-?-
151.Thanks to Chichi's Pre-Marriage Training.Díky Chichi před-svatební trénink.
152.Hurry Goku! The Mystery of Mt. Gogyo.Pospěš, Goku! Tajemství MT. Gogyo.
153.Mt. Frying Pan Burns: A Life and Death Decision.Hora Smažícího pekáče hoří: rozhodnutí na život a na smrt.